Rezidence Novosadská

V září 2019 jsme zahájili stavební práce na dokončení bytového domu Rezidence Novosadská v Olomouci.

Součástí stavebních prací jsou dílčí HSV a kompletní PSV dodávky včetně přípojek a zpevněných ploch.

Termín zahájení: září 2019

Termín dokončení: leden 2020

Průběh realizace

20200602_104255 20200602_104743 20200602_104857 20200602_111027