Aktuálně provádíme

01-upr

BOUZOV_001_nadhled_170711

2b

Stavební úpravy mlýna a bytová novostavba, Čechovice u Prostějova

Předmětem je rekonstukce stávajících objektů mlýna a sila a dále úplná demolice skladového objektu a na stejném místě následná novostavba bytového domu o 4.NP.

Termín zahájení: 02/2018

Termín dokončení: 12/2020

Přečtěte si více...

 

Obytný soubor BOUZOV - I.etapa

Jedná se o výstavbu 23 rodinných domků jednoduchého obdélníkového tvaru ve 4 velikostech včetně infrastruktury. Předmětem první etapy je realizace kompletní infrastruktury včetně 1 vzorového rodinného domu a 1 základové desky.

Termín zahájení: 05/2019

Termín dokončení I.etapy: 07/2020

Přečtěte si více...

Výrobní a skladovací hala MB TOOL - Prostějov

Součástí stavebních prací jsou dílčí HSV a PSV dodávky včetně celkové koordinace realizace stavby.

Termín zahájení: 05/2019

Termín dokončení: 04/2020

Přečtěte si více...

 

OLOMOUC_vizualizace

back2

upravená vizualizace

BD Bacherova, Olomouc

Součástí stavebních prací je kompletní provedení ŽB monolitických konstrukcí, vyzdívek a zemních prací pro zhotovení hruhé stavby.

Termín zahájení: 10/2019

Termín dokončení hrubé stavby: 01/2020

Přečtěte si více...

Rezidence Novosadská, Olomouc

Součástí stavebních prací jsou dílčí HSV a kompletní PSV dodávky včetně přípojek a zpevněných ploch.

Termín zahájení: 09/2019

Termín dokončení: 01/2020

Přečtěte si více...

Vývojová hala firmy RESTA s.r.o.

Předmětem realizace je vybudování nové výrobní haly včetně přilehlé infrastruktury a přeložek inženýrských sítí.

Termín zahájení: 11/2019

Termín dokončení: 05/2020

Přečtěte si více...

Projekty