Aktuálně provádíme

Slavonín obr2-upr

BOUZOV_001_nadhled_170711

V1-vel

BD SLAVONÍNSKÁ, Olomouc

Předmětem je kompletní výstavba 2 bytových domů vč. přilehlé infrastruktury. Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách. Nosnou konstrukci horní stavby tvoří příčné zděné stěny v kombinaci s ŽB stužujícími stěnami.

Termín zahájení: 03/2018

Termín dokončení: 05/2019

Přečtěte si více...

Obytný soubor BOUZOV - I.etapa

Jedná se o výstavbu 23 rodinných domků jednoduchého obdélníkového tvaru ve 4 velikostech včetně infrastruktury. Předmětem první etapy je realizace kompletní infrastruktury včetně 2 vzorových rodinných domů a 6ti základových desek.

Termín zahájení: 05/2019

Termín dokončení I.etapy: 07/2020

Přečtěte si více...

BD Rosice u Brna

Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách. Stavba má konstrukční systém zděný s ŽB monolitickými stropními deskami a ŽB výtahovou šachtou, schodišťová ramena jsou PREFA.

Termín zahájení: 10/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 6/2019

Přečtěte si více...

01-upr

upr

upr34

Stavební úpravy mlýna a bytová novostavba, Čechovice u Prostějova

Předmětem je rekonstukce stávajících objektů mlýna a sila a dále úplná demolice skladového objektu a na stejném místě následná novostavba bytového domu o 4.NP.

Termín zahájení: 02/2018

Termín dokončení: 12/2019

Přečtěte si více...

 

Apartmány Dolní Morava - Větrný vrch

Objekt apartmánu je konstrukčně navržen jako zděný s ŽB monolitickými stropními konstrukcemi. V 1.PP a 1.NP jsou svislé nosné konstrukce řešeny ŽB suterénními stěnami a sloupy. Celý objekt je založen plošně na ŽB monolitické desce.

Termín zahájení: 05/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 05/2019

Přečtěte si více...

 

Novostavba BD, Prostějov

Objekt je založen plošně na ŽB základových pasech. Svislé nosné konstrukce v 1NP budou ŽB monolitické, ve 2NP-5NP bude obvodové zdivo zděné. Stropy jsou navrženy ŽB monolitické. Příčky budou provedeny z betonových příčkovek v pohledové kvalitě.

Termín zahájení: 06/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 09/2019

Přečtěte si více...

Projekty