Aktuálně provádíme

Slavonín obr2-upr

01-upr

QUADRATA_BD-Sternberk_upr

BD SLAVONÍNSKÁ, Olomouc

Předmětem je kompletní výstavba 2 bytových domů vč. přilehlé infrastruktury. Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách. Nosnou konstrukci horní stavby tvoří příčné zděné stěny v kombinaci s ŽB stužujícími stěnami.

Termín zahájení: 03/2018

Termín dokončení: 05/2019

Přečtěte si více...

Stavební úpravy mlýna a bytová novostavba, Čechovice u Prostějova

Předmětem je rekonstukce stávajících objektů mlýna a sila a dále úplná demolice skladového objektu a na stejném místě následná novostavba bytového domu o 4.NP.

Termín zahájení: 02/2018

Termín dokončení: 05/2019

Přečtěte si více...

 

Bytové domy ŠTERNBERK - SVĚTLOV

Bytový dům je plošně založen na ŽB monolitické desce. Nosná k-ce suterénu je řešena jako "bílá vana". Svislé nosné k-ce jsou navrženy jako kombinace ŽB monolitických stěn a keramického zdiva, stropy jsou ŽB monolitické.

Termín zahájení: 05/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 12/2018

Přečtěte si více...

180507_hranice vizualizace_upr

upr

upr34

Bytový dům HRANICE - blok 1A

Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách. Nosná konstrukce suterénu je řešena jako „bílá vana“. Nosnou konstrukci horní stavby tvoří ŽB monolitické sloupy a ztužující stěny. Stropy jsou navrženy ŽB monolitické, schodišťová ramena jsou PREFA.

Termín zahájení: 05/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 12/2018

Přečtěte si více...

Apartmány Dolní Morava - Větrný vrch

Objekt apartmánu je konstrukčně navržen jako zděný s ŽB monolitickými stropními konstrukcemi. V 1.PP a 1.NP jsou svislé nosné konstrukce řešeny ŽB suterénními stěnami a sloupy. Celý objekt je založen plošně na ŽB monolitické desce.

Termín zahájení: 05/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 10/2018

Přečtěte si více...

 

Novostavba BD, Prostějov

Objekt je založen plošně na ŽB základových pasech. Svislé nosné konstrukce v 1NP budou ŽB monolitické, ve 2NP-5NP bude obvodové zdivo zděné. Stropy jsou navrženy ŽB monolitické. Příčky budou provedeny z betonových příčkovek v pohledové kvalitě.

Termín zahájení: 06/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 12/2018

Přečtěte si více...

Projekty