Aktuálně provádíme

01-upr

BOUZOV_001_nadhled_170711

2b

Stavební úpravy mlýna a bytová novostavba, Čechovice u Prostějova

Předmětem je rekonstukce stávajících objektů mlýna a sila a dále úplná demolice skladového objektu a na stejném místě následná novostavba bytového domu o 4.NP.

Termín zahájení: 02/2018

Termín dokončení: 12/2019

Přečtěte si více...

 

Obytný soubor BOUZOV - I.etapa

Jedná se o výstavbu 23 rodinných domků jednoduchého obdélníkového tvaru ve 4 velikostech včetně infrastruktury. Předmětem první etapy je realizace kompletní infrastruktury včetně 2 vzorových rodinných domů a 6ti základových desek.

Termín zahájení: 05/2019

Termín dokončení I.etapy: 07/2020

Přečtěte si více...

Výrobní a skladovací hala MB TOOL - Prostějov

Součástí stavebních prací jsou dílčí HSV a PSV dodávky včetně celkové koordinace realizace stavby.

Termín zahájení: 05/2019

Termín dokončení: 04/2020

Přečtěte si více...

 

upr34

back2

ACCamera_13

Novostavba BD, Prostějov

Objekt je založen plošně na ŽB základových pasech. Svislé nosné konstrukce v 1NP budou ŽB monolitické, ve 2NP-5NP bude obvodové zdivo zděné. Stropy jsou navrženy ŽB monolitické. Příčky budou provedeny z betonových příčkovek v pohledové kvalitě.

Termín zahájení: 06/2018

Termín dokončení hrubé stavby: 09/2019

Přečtěte si více...

Rezidence Novosadská, Olomouc

Součástí stavebních prací jsou dílčí HSV a kompletní PSV dodávky včetně přípojek a zpevněných ploch.

Termín zahájení: 09/2019

Termín dokončení: 01/2020

Přečtěte si více...

BD Nemilany

Součástí stavebních prací je demolice stávajícího objektu a výstavba nového bytového domu včetně přilehlé infrastruktury.

Termín zahájení: 09/2019

Termín dokončení hrubé stavby: 11/2020

Přečtěte si více...

Projekty