Aktuálně provádíme

79

passx01

01-upr

pohledy

BEA OLOMOUC - V.etapa

Výstavba další etapy BEA centra v Olomouci – objekty K2.1, K2.3 včetně všech spodních objeků.
Předmětem dodávky je provedení hlubinného založení, všech ŽB monolitických konstrukcí, vyzdívek atd.

Termín zahájení: září 2017

Termín dokončení: duben 2018

Přečtěte si více...

 

Novostavba bytového domu, Prostějov.

Bytový dům bude vybudován v proluce vzniklé po demolici objeků. Předmětem je kompletní dodávka objektu vč.přilehlé infrastruktury. Dům bude založen na vrtaných pilotách, konstrukční systém je převážně zděný.

Termín zahájení: duben 2018

Termín dokončení: únor 2019

Přečtěte si více...

Stavební úpravy mlýna a bytová novostavba, Čechovice u Prostějova

Předmětem je rekonstukce stávajících objektů mlýna a sila a dále úplná demolice skladového objektu a na stejném místě následná novostavba bytového domu o 4.NP včetně přilehlé infrastruktury.

Termín zahájení: únor 2018

Termín dokončení: květen 2019

Přečtěte si více...

 

Hala DEKWOOD, Helvíkovice.

Předmětem je kompletní dodávka výrobní haly společnosti DEKWOOD s.r.o. vč. přilehlé infrastruktury. Objekt je založen na vrtaných pilotách, nosná k-ce haly je dřevěná z lepených lamel vč. opláštění sendvičovými panely.

Termín zahájení: listopad 2017

Termín dokončení: květen 2018

Přečtěte si více...

Projekty