Hlavní cíle společnosti

 • Posilovat své postavení v měřítku regionálních firem
 • Budovat a upevňovat prestiž naší společnosti, důvěru zákazníků i motivaci zaměstnanců
 • Trvale racionalizovat systém řízení společnosti
 • Snažit se být plně respektovanou společností
 • Klást vysoké nároky na plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a dlouhodobý růst výkonnosti společnosti
 • Snažit se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a překonávat jejich očekávání
 • Budovat takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších výsledků a jsou oboustranně výhodné
 • Být jednou z významných stavebních společností nejen v regionu svého působení
 • Vytvořit si a udržovat dlouhodobě dobré vztahy se svými zákazníky
 • Být stavební společností s vysokou jakostí všech prováděných prací
 • Neustále rozvíjet a zvyšovat úroveň vzdělávání svých pracovníků
 • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje
 • Vytvářet bezpečné pracovní prostředí

 

Integrovaná politika společnosti