ŽB monolitické stěny Morava, Olomouc

V lednu 2019 jsme zahájili výstavbu ŽB monolitických stěn na akci  „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“, v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu

Termín zahájení: přelom leden/únor 2019

Termín dokončení: konec února 2019

Průběh realizace

IMG_20190214_145333  IMG_20190214_145543    PANO_20190214_145440IMG_20190218_095917 PANO_20190218_100043