Stavební úpravy mlýna a bytová novostavba, Čechovice u Prostějova

V únoru 2018 jsme zahájili „Stavební úpravy mlýna a bytovou novostavbu v Čechovicích u Prostějova“

Stávající budova mlýna je objekt, který lze provozně rozdělit na 3 části. Západní část tvoří bývalé silo, střední část sloužila pro provoz technologie a jihovýchodní výběžek sloužil pro skladování surovin a také jako zázemí. Stav stavebních konstrukcí vesměs odpovídá stáří budovy. Při rekonstrukci v části sila a mlýna budou co nejvíce zachovány stávající k-ce, především typické dřevěné stropy. Budova dřívějšího skladu a zázemí bude celá zbourána a následně zde bude postaven nový objekt.

Stavebními úpravami stávající budovy mlýna vznikne objekt s pěti nadzemními podlažími, v místě stávajícího sila bude mít 6 podlaží. Objekt novostavby bude mít 4 nadzemní podlaží a bude navazovat na stávající fasádu stávajícího objektu, se kterým bude provozně spojen v úrovni prvního nadzemního podlaží. Byty byly vzhledem k tomu, že se jedná o areál s dříve industriálním využitím, navrženy většinou nadstandardní velkoprostorové, tzv „lofty“, ale budou zde i byty tradiční.

Termín zahájení: únor 2018

Termín dokončení: prosinec 2019

Průběh realizace

IMG_20180509_123020-PANO 20191001_091403 20200407_082304 20200407_083546 20200407_085328 20200407_085608