Rodinný dům Náměšť na Hané

V dubnu 2017 jsme zahájili výstavbu rodinného domu v Náměšti na Hané.

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Architektura navrženého objektu reflektuje zvyklosti v oblasti a nijak se nevymyká z tvarosloví, které je pro lokalitu typické.

Novostavba bude založena na plošných základových konstrukcích z monolitického železobetonu. Střešní konstrukce budou provedeny jako dřevěné trámové. Stropní konstrukce budou navrženy ve stejném konstrukčním systému jako obvodový plášť, t.j. keramický materiál.

Fasáda objektu bude provedena strukturální omítkou, doplněná vhodným obkladem v soklové části.

Předpokládaná lhůta dokončení hrubé stavby je konec června 2017.

Průběh realizace

IMG_20170412_180916 IMG_20170425_163351 IMG_20170509_102033 IMG_20170522_073029 IMG_20170522_181217 IMG_20170608_163943 IMG_20170608_163829 IMG_20170605_101619 IMG_20170605_091314 20170802_171939 20170802_172058