Rodinný dům Dolany u Olomouce B

V březnu 2017 jsme zahájili realizaci rodinného domu v Dolanech u Olomouce.

Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží, s valbovou střechou. Ze západní strany parcely budou na vjezd a zpevněnou plochu před objektem navazovat zpevněné plochy vstupu a terasy.
Novostavba RD má jednoduchý „čistý“ architektonický výraz moderního přízemního rodinného domu s valbovou střechou. Tvoří ho více hmot, které jsou sestaveny do tvaru písmena „H“ tak, aby byla vytvořena dvě soukromá atria navazující na zahradu na severní i jižní straně pozemku. Zastřešení je navrženo se skládanou střešní krytinou na valbové konstrukci tvořenou sbíjenými gangnailovými vazníky. Fasádní štuková omítka v béžových odstínech bude místy doplněna přírodním kamenným obkladem.
Stavba bude založena plošně – základové desky a základové pasy.
Zastřešení se počítá z dřevěných příhradových nosníků. Konstrukční systém objektu je navržený jako stěnový kombinovaný příčný a podélný z cihelných bloků, mezi obytnými místnostmi příslušných akustických parametrů.
Obvodový plášť bude stěnový, z cihelných bloků a zateplením kontaktním zateplovacím systémem ETICS odpovídajících tepelně-technických parametrů.

Předpokládaná lhůta dokončení hrubé stavby je konec června 2017.

Zastavěná plocha objektu je 571,50 m2.

Průběh realizace

IMG-20170308-WA0004 IMG-20170315-WA0000 IMG-20170409-WA0002 IMG-20170414-WA0000 IMG-20170414-WA0001 IMG-20170607-WA0000IMG-20170607-WA0002 IMG-20170623-WA0001 IMG-20171017-WA0000