Novostavba výrobní haly DEKWOOD s.r.o., HELVÍKOVICE

V říjnu 2017 jsme zahájili „NOVOSTAVBU VÝROBNÍ HALY A OPRAVU ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU DEKWOOD s.r.o.; obec HELVÍKOVICE“

Jedná se o výrobní halu společnosti DEKWOOD s.r.o. Tato hala je obdélníkového půdorysu a je navržena jako jednolodní – jednopodlažní se sedlovou střechou a se třemi pásovými obloukovými světlíky.

Založení hlavního objektu je navrženo na průběžném monolitickém pasu, který je opřen do vrtaných pilot průměru 600mm. Hlavní nosná konstrukce haly je navržena jako dřevěná z lepených lamel. Sloupy této kce jsou vetknuty do základových kcí a na nich je kloubově uložený sedlový vazník s táhlem. Celý objekt je řešen trojkloubovými nosníky s táhly.

Opláštění haly je navrženo jako lehký, ocelový, montovaný plášť z horizontálních sendvičových panelů s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm. Montovaný střešní plášť je taktéž navržen ze sendvičových izolačních panelů s trapézovou profilací s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm. Střešní panely budou kotveny k dřevěným vaznicím.

Termín zahájení: říjen 2017

Termín dokončení: červen 2018

Průběh realizace

IMG_20171030_134422 20171114_144209 IMG_20171114_145049 20171121_074244 20171124_110623 IMG-20180206-WA0005IMG-20180206-WA0006 IMG-20180206-WA0007 IMG-20180207-WA0000 IMG-20180207-WA0001 IMG-20180509-WA0002 IMG-20180509-WA0004 IMG-20180514-WA0000 IMG-20180514-WA0001 IMG-20180514-WA0002 IMG_20180725_105921 IMG_20180725_105507 IMG_20180725_105711IMG_20180725_105251 IMG_20180725_105537