BEA Olomouc – ŽB konstrukce, III. etapa

Kompletní provedení ŽB monolitických konstrukcí na akci BEA Olomouc – ŽB konstrukce, III. etapa

Termín zahájení: červen 2020

Termín dokončení: červenec 2021

Průběh realizace