BD SLAVONÍNSKÁ, Olomouc

V březnu 2018 jsme zahájili výstavbu „BD SLAVONÍNSKÁ“ v Olomouci

Jedná se o dva 5ti podlažní bytové domy s částečně zapuštěným společným suterénem, kde jsou umístěny sklepní kóje a parkovací stání. Typickým motivem obou domů je nepravidelné rozmístění oken v uličních fasádách a štítech.

Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách. Nosná konstrukce suterénu je řešena jako „bílá vana“. Nosnou konstrukci horní stavby tvoří příčné zděné stěny z keramických bloků v kombinaci s ŽB ztužujícími stěnami a výtahovými šachtami. Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolitické, schodišťová ramena jsou PREFA.

Objekty mají ploché střechy. Nad garážemi v 1NP a v 5NP v rámci ustupujících podlaží jsou navrženy terasy. Fasáda bude provedena jako klasický KZS.

Termín zahájení: březen 2018

Termín dokončení: červen 2019

Průběh realizace

IMG-20180427-WA0001 IMG-20180430-WA0004 IMG-20180507-WA0001 IMG-20180518-WA0004 20180609_201058 20180613_07173720180621_154422 DSC_2692 14 IMG-20180925-WA0003 IMG-20180925-WA0007IMG-20181102-WA0001 IMG-20181102-WA0002 IMG-20181204-WA0001IMG-20181204-WA0011 20190409_085702 IMG-20190513-WA000320190723_093721 20190723_093834