BD Nemilany

V listopadu 2019 zahájíme výstavbu BD Nemilany v Olomouci.

Součástí stavebních prací je demolice stávajícího objektu a výstavba nového bytového domu včetně přilehlé infrastruktury.

Termín zahájení: listopad 2019

Termín dokončení: listopad 2020

Průběh realizace