BD Bacherova

V říjnu 2019 jsme zahájili výstavbu BD Bacherova v Olomouci – hrubá stavba.

Součástí stavebních prací je kompletní provedení ŽB monolitických konstrukcí, vyzdívek a zemních prací pro zhotovení hruhé stavby.

Termín zahájení: říjen 2019

Termín dokončení: leden 2020

Průběh realizace

IMG_20191021_073734 IMG_20191014_085358  20191113_102845   20191113_102915 IMG_20200125_103326BD Bacherova