BOUZOV_001_nadhled_170711

Obytný soubor BOUZOV – I.etapa

V květnu 2019 jsme zahájili výstavbu „OBYTNÝ SOUBOR BOUZOV“

Jedná se o výstavbu 23 rodinných domků jednoduchého obdélníkového tvaru ve 4 velikostech včetně infrastruktury. Předmětem první etapy je realizace kompletní infrastruktury včetně 2 vzorových rodinných domů a 6ti základových desek.

Průběh realizace

received_2300801303322108 received_2093724024253500013 045051 092 IMG_20191003_103238_resized_20191003_111858573 IMG_20191003_103334_resized_20191003_111856536149 174167 164047 20200129_095036

3 FIN

Rodinný dům Prostějov

Na podzim 2018 jsme zahájili výstavbu hrubé stavby rodinného domu v Prostějově.

Termín zahájení: říjen 2018

Termín dokončení: leden 2019

Průběh realizace

IMG-20190119-WA0000 IMG-20190119-WA0001 IMG-20190119-WA0002

RD Rozdrojovice_zakres

RD Rozdrojovice

V listopadu 2018 jsme dokončili práce na ŽB monolitických konstrukcích rodinného domu v Rozdrojovicích.

Termín zahájení: leden 2018

Termín dokončení: listopad 2018

Průběh realizace

03 04 05 06 08  12 09 13 14 15 16

persp upr 3

RD Lubná

V květnu 2017 zahajujeme výstavbu rodinného domu v Lubné u Kroměříže.

Jedná se o samostatně stojící objekt (zádveřím přiléhající ke stávající hale) dvoupodlažního, nepodsklepeného, zděného rodinného domu se sedlovou střechou s valbami.

Architektonické a výtvarné řešení stavby koresponduje s urbanistickým záměrem pro stávající i budoucí okolní zástavbu rodinných domů a podpoří začlenění objektu do okolního prostředí.

Průběh realizace

IMG_20170516_110839 IMG_20170523_124715 IMG_20170602_162933 IMG_20170614_152116IMG_20170630_153723 IMG_20170718_111430 20170822_143857

zahrada vizualizace k PD

Rodinný dům Náměšť na Hané

V dubnu 2017 jsme zahájili výstavbu rodinného domu v Náměšti na Hané.

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Architektura navrženého objektu reflektuje zvyklosti v oblasti a nijak se nevymyká z tvarosloví, které je pro lokalitu typické.

Novostavba bude založena na plošných základových konstrukcích z monolitického železobetonu. Střešní konstrukce budou provedeny jako dřevěné trámové. Stropní konstrukce budou navrženy ve stejném konstrukčním systému jako obvodový plášť, t.j. keramický materiál.

Fasáda objektu bude provedena strukturální omítkou, doplněná vhodným obkladem v soklové části.

Předpokládaná lhůta dokončení hrubé stavby je konec června 2017.

Průběh realizace

IMG_20170412_180916 IMG_20170425_163351 IMG_20170509_102033 IMG_20170522_073029 IMG_20170522_181217 IMG_20170608_163943 IMG_20170608_163829 IMG_20170605_101619 IMG_20170605_091314 20170802_171939 20170802_172058

98

Rodinný dům Dolany u Olomouce B

V březnu 2017 jsme zahájili realizaci rodinného domu v Dolanech u Olomouce.

Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží, s valbovou střechou. Ze západní strany parcely budou na vjezd a zpevněnou plochu před objektem navazovat zpevněné plochy vstupu a terasy.
Novostavba RD má jednoduchý „čistý“ architektonický výraz moderního přízemního rodinného domu s valbovou střechou. Tvoří ho více hmot, které jsou sestaveny do tvaru písmena „H“ tak, aby byla vytvořena dvě soukromá atria navazující na zahradu na severní i jižní straně pozemku. Zastřešení je navrženo se skládanou střešní krytinou na valbové konstrukci tvořenou sbíjenými gangnailovými vazníky. Fasádní štuková omítka v béžových odstínech bude místy doplněna přírodním kamenným obkladem.
Stavba bude založena plošně – základové desky a základové pasy.
Zastřešení se počítá z dřevěných příhradových nosníků. Konstrukční systém objektu je navržený jako stěnový kombinovaný příčný a podélný z cihelných bloků, mezi obytnými místnostmi příslušných akustických parametrů.
Obvodový plášť bude stěnový, z cihelných bloků a zateplením kontaktním zateplovacím systémem ETICS odpovídajících tepelně-technických parametrů.

Předpokládaná lhůta dokončení hrubé stavby je konec června 2017.

Zastavěná plocha objektu je 571,50 m2.

Průběh realizace

IMG-20170308-WA0004 IMG-20170315-WA0000 IMG-20170409-WA0002 IMG-20170414-WA0000 IMG-20170414-WA0001 IMG-20170607-WA0000IMG-20170607-WA0002 IMG-20170623-WA0001 IMG-20171017-WA0000

img213

Rodinný dům Dolany u Olomouce

V listopadu 2016 byla zahájena realizace rodinného domu v Dolanech u Olomouce.

Architektonické řešení:
Objekt RD je v základní architektonické koncepci nepravidelného půdorysného tvaru. Je navržen jako jednopodlažní, zastřešený plochými střechami. Parkovací stání je řešeno dvougaráží + dalším krytým stáním vedle domu. Světlá výška místností je 2,6 m a 3,7 m. Výška nejvyšší úrovně atiky střechy je + 4,300.

Materiálové řešení:
Svislé obvodové konstrukce jsou narženy z keramických tvarovek POROTHERM
Vnitřní zdivo mezi jednotlivými obytnými místnostmi je navrženo jako AKU.
Stropní deska bude provedena jako železobetonová, včetně atiky a nadokenních překladů.
Jako výplně otvorů budou osazena hliníková okna.

Fasáda je navržena v barvě bílé, hrubost 2, struktura točená. Část fasády je obložena fasádním kamenným obkladem. Plochá střecha bude kryta fólií z mPVC a kačírkem. Vstup do RD a vjezd do garáže budou kryty železobetonovou monierou.

Předpokládaná lhůta dokončení stavby je konec roku 2017.

Zastavěná plocha: 321 m2

Průběh realizace

  20161127_095337_resizedIMG-20170307-WA0000  IMG-20170307-WA0001IMG-20170409-WA0004  IMG-20170607-WA0003IMG-20170607-WA0004  IMG-20170607-WA0001

01-1-01

Rodinný dům Olomouc B

V říjnu 2016 jsme zahájili výstavbu rodinného domu v Olomouci.

Dům je navržen jako nízkoenergetický. Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch/voda a v celém objektu je pouze podlahové vytápění.

Objekt je založen plošně na železobetonových pasech a základové železobetonové desce.

Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM. Vnitřní zdivo mezi jednotlivými obytnými místnostmi je navrženo jako AKU.

Stropní deska bude provedena jako železobetonová, včetně atiky a nadokenních překladů.

Jako výplně otvorů budou osazena hliníková okna se skrytými panty.

Předpokládaná lhůta dokončení stavby je konec roku 2017.

Zastavěná plocha objektu je 310 m2.

 

 

 

 

Průběh realizace

20161029_113736 img-20161207-wa0001 img-20161221-wa0000 20170311_160108_resized 20170311_160151_resized IMG-20170414-WA0003 IMG-20171021-WA0002 IMG-20171021-WA0001 IMG-20171021-WA0000 IMG-20180709-WA0000 IMG-20180709-WA0017 IMG-20180709-WA0019

010

Rodinný dům Olomouc A

V říjnu 2016 jsme zahájili realizaci rodinného domu v Olomouci.

 

Architektonicko stavební řešení vychází z myšlenky novodobé architektury. Vytváří otevření celkového vnitřního prostoru a navázání interiéru na zahradní prostory pozemku. Ve větší míře jsou také umístěna okna využívající maximální světlou výšku daného okenního prvku. Objekt novostavby RD je nepravidelného půdorysu a je navržen jako jednopodlažní zastřešený plochou střechou. Koncept a architektonické členění rodinného domu bylo vyprojektováno s ohledem na stávající tvar a polohu ke světovým stranám pozemku.

Dům je navržen jako nízkoenergetický. Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch/voda a v celém objektu je pouze podlahové vytápění.

Objekt je založen plošně na železobetonových pasech a základové železobetonové desce.

Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM. Vnitřní zdivo mezi jednotlivými obytnými místnostmi je navrženo jako AKU.

Stropní deska bude provedena jako železobetonová, včetně atiky a nadokenních překladů.

Jako výplně otvorů budou osazena hliníková okna se skrytými panty.

Předpokládaná lhůta dokončení stavby je konec roku 2017.

Zastavěná plocha objektu je 323 m2.

 

 

 

Průběh realizace

img-20161207-wa0002  img-20161207-wa0000 img-20161221-wa0000  20170216_153915 IMG_20170203_133047  20170311_160323_resized IMG-20170414-WA0002  IMG-20170409-WA0005 IMG-20171021-WA0003 IMG-20171021-WA0004 

Rodinný dům náhled

Rodinný dům

Dům je řešen jako jednopodlažní o velikosti 260 m2 s vnitřní dispozici 5+KK, dvojgaráží a zázemím pro technologie domu.

Výstavba rodinného domu na zdánlivě ideálním místě, nebyla ale jednoduchá. Aby se vyrovnala výška terénu v úrovni ulice byl proveden 2,5m vysoký násyp a stavbu i oplocení bylo třeba založit na pilotech.

Dům je navržen jako nízkoenergetický. Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch/voda a v celém objektu je pouze podlahové vytápění. V objektu je provedena centrální výměna vzduch – rekuperace.

Z důvodu velkých násypů byl objekt založen hlubině na železobetonových pilotách o průměru 400mm a základovém železobetonovém roštu, tvořenými pasy 400/600 mm a železobetonovou deskou tl. 170mm.

Svislé obvodové konstrukce  byly provedeny z keramických tvarovek POROTHERM T Profi 36,5. Vnitřní zdivo mezi jednotlivými obytnými místnostmi bylo provedeno jako AKU.

Stropní deska byla provedena jako železobetonová tl. 170 mm, včetně atiky a nadokenních překladů.

Jako výplně otvorů byla osazena hliníková okna se skrytými panty, což jim dodává na lehkosti a eleganci.

Na fasádu byla použita minerální vata tl. 50 mm a kamenný obklad. Vnitřní omítky byly provedeny jako jednovrstvé sádrové – gletované, hrubé podlahy jako anhydritové lité.

Rafinovaná markýza

Terasu ve vnitřním rohu domu zakrývá markýza s železobetonovou rámovou konstrukcí. Aby nebyla v obývacím pokoji tma nebo naopak horko, je plocha markýzy z části prosklená a vybavena venkovní screenovou roletou na dálkové ovládání.

V létě je stínění nezbytné, v zimě jsou sluneční paprsky pronikající do obývacího pokoje naopak příjemné a žádoucí – prosvětlují a pasivně vytápějí dům. Stejná screenová roleta je použita i v boční stěně na ochranu před prudkým jihozápadním sluncem.