Logo OPZ barevne

 

Název projektu:

Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců

 

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. od 1. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004011 a názvem Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců v BP STAVBY Morava. Realizací projektu plánuje stavební a inženýrská společnost BP STAVBY Morava s.r.o. napomoci k zefektivnění práce svých zaměstnanců, a to pomocí absolvování školení, které zvýší jejich odborné znalosti a dovednosti, což napomůže docílit stabilního působení na trhu v rámci generálních dodávek staveb v pozemním a inženýrském stavitelství. V projektu bude pravděpodobně proškoleno 12 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.

 

Plakát – Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců v BP STAVBY Morava s.r.o. [formát PDF]