NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, Prostějov

V dubnu 2018 zahájíme „NOVOSTAVBU BYTOVÉHO DOMU“ v Prostějově

Bytový dům bude umístěn v proluce, která vznikla po demolici původních objektů. V 1.NP vzniknou garáže a komerční prostory. Ve 2.NP až 5.NP budou byty. Bytový dům bude rozdělen na dvě části z nichž každá bude mít samostaný vstup.

Založení objektu je navrženo na ŽB monolitických pilotách a  ŽB roznášecí desce.

Konstrukčně bude objekt řešen převážně jako zděná stavba s ŽB monolitickými stropy a výtahovými šachtami. Schodišťová ramena budou prefabrikované a 1.NP bude provedeno celé ze ŽB.

Z vnější strany bude objekt opatřen omítkou se zatíranou strukturou.

Termín zahájení: duben 2018

Termín dokončení: únor 2019

Průběh realizace

.