20180702_164027

Stavební úpravy domu zvoníků

V září 2017 jsme zahájili „Stavební úpravy domu zvoníků“ v Olomouci.

Tento stavební objekt byl součástí generálního projektu OLOMOUCKÝ HRAD. Objekt se nachází na Václavském náměstí v Olomouci. Jedná se o stávající památkově chráněný (národní kulturní památka) barokní patrový dům s půdním prostorem, podélné dispozice, se dvěma krátkými dvorními polokřídly, rozdělený schodištěm, se sedlovou střechou. Podsklepena je střední část průčelního křídla.

Předmětem rekonstukce je úprava vnitřních dispozic vč. nových rozvodů všech řemesel, kompletní výměna střešní krytiny, sanace krovu, repas výplní otvorů, oprava fasády, nová ležatá kanalizace atd.

 

Termín zahájení: září 2017

Termín dokončení: únor 2018

Průběh realizace

  IMG-20170922-WA0000 IMG-20171013-WA0000 IMG-20180606-WA0002 20180726_130508 20180726_130130 20180702_164027

Skica z Mlýnské2

Revitalizace Kasemat

Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu. Dochází ke změně využití střešního valu. V souladu s požadavkem památkové péče je navržena úprava vzorového řezu hliněného valu. Do valu bude umístěna vestavba provozní jednotky – dependance kavárny s menším zázemím.

Spolu s úpravami střešního profilu, které v souvislosti s vestavbou požaduje dotčený orgán památkové péče, dojde k výměně lícových cihel na obou korunách hradební zdi, protože během stavebních úprav z 90-tých let byly osazeny cihly nepůvodního formátu. Zároveň budou vyměněny plechové chrliče za kamenné. Na pochůzí části valu bude provedena mlatová plocha – chodník, banket (pozice střelců) bude zatravněn. Mezi mlatovou plochou a korunou zdi bude provedeno jednoduché kovové zábradlí. Šikmé části chodníku budou dlážděny pískovcovými deskami.

Součástí rekonstrukce budou také stavební úpravy na stávajících jednotkách.

Zahájení: 02/2017

Ukončení: 09/2017

Průběh realizace

20170302_131544 IMG-20170301-WA0000 IMG-20170303-WA0001 IMG-20170303-WA0002 IMG-20170304-WA0001 IMG-20170304-WA0005 IMG-20170308-WA0000 IMG-20170308-WA0001 20170311_143047 IMG-20170313-WA0000 IMG-20170409-WA0000 IMG-20170409-WA0001 IMG-20170425-WA0000 IMG-20170501-WA0001 IMG-20170523-WA0000 IMG_0492 IMG_0515 IMG_5845 IMG-20170808-WA0000 IMG-20170808-WA0001 IMG-20170808-WA0002 IMG-20170819-WA0000 IMG-20170908-WA0000 IMG-20170908-WA0001IMG-20170908-WA0002 IMG-20170908-WA0003 IMG-20170909-WA0000 IMG-20171015-WA0000IMG-20171015-WA0001 IMG-20171015-WA0002 IMG-20171015-WA0003 IMG-20171015-WA0004 IMG-20171020-WA0000 IMG-20171020-WA0010 IMG-20171020-WA0002 IMG-20171020-WA0003IMG-20171020-WA0004 IMG-20171020-WA0005 IMG-20171020-WA0006 IMG-20171020-WA0009 IMG-20171106-WA0000 IMG-20171106-WA0001cedule